SCOPUL ASOCIAȚIEI

ASOCIAȚIA EDUCRATES ÎȘI PROPUNE

să devină un partener al dascălilor şi părinţilor, în vederea asigurării unei educaţii moderne elevilor şi preşcolarilor. Prin urmare, beneficiarii direcţi ai activităţii asociaţiei sunt copiii, care vor fi implicaţi în diverse manifestări educative, iar beneficiarii indirecţi sunt cadrele didactice şi părinţii, care vor fi formați şi consiliați prin stagii specifice, simpozioane, platforme de e-learning sau alte activităţi.

PLATFORMĂ DE E-LEARNIG

Transformarea prezentului site într-o platformă de e-learning este un spaţiu de comunicare, oferind gratuit elevilor: jocuri educative, aplicaţii interactive şi concursuri interdisciplinare online. Pentru ceilalţi vizitatori, site-ul se doreşte a fi o platformă de publicare a Revistei Educrates şi un forum de discuţii.

  • Organizarea de activităţi cultural artistice şi educative (în special teatru de păpuşi interactiv), beneficiari fiind elevii şi preşcolarii;
  • Organizarea de stagii de formare şi simpozioane cu cadrele didactice;
  • Organizarea aşa-numitei „şcoli a părinţilor”, în cadrul căreia se va desfăşura o activitate de formare a părinţilor de către diferiţi specialişti, oferindu-se ocazia unor schimburi de idei şi de experienţe cu privire la educarea copiilor;
  • Organizarea unor tabere educative pentru copii;
  • Susţinerea procesului de instruire şi educaţie prin organizarea unor cursuri de pregătire şi a unor schimburi de experienţe cu organizaţii similare, din ţară şi străinătate;
  • Sprijinirea financiară, logistică sau de altă natură a participării membrilor asociaţiei şi /sau altor persoane la conferinţe, festivaluri, spectacole, concursuri interne şi internaţionale;
  • Colaborarea cu grădiniţe şi şcoli în vederea derulării unor proiecte educaţionale;
  • Editarea unor materiale informative (buletine informative, broşuri, reviste etc.)