LEGISLAȚIE

STATUTUL ASOCIAȚIEI

Scopul Asociaţiei „Educrates” este acela de a educa elevii şi preşcolarii, precum şi de a consilia părinţii şi cadrele didactice, în direcţia implementării unui învăţământ modern şi interactiv. Beneficiarii direcţi ai activităţii asociaţiei „Educrates” sunt fi copiii, care vor fi implicaţi în manifestările educative, iar beneficiarii indirecţi sunt cadrele didactice și părinţii, care vor fi formați şi consiliați prin stagii specifice, simpozioane, platforme de e-learning sau alte activităţi.

I. Denumirea, scopul, obiectivul, sediul și durata asociației
II. Patrimoniul asociației
III. Membrii asociației
IV. Administrarea asociației
V. Dispoziții finale

ACTUL CONSTITUTIV

Asociaţia „Educrates” este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, autonomă şi apolitică, cu scop nepatrimonial, înfiinţată în temeiul OG 26/2000, cu personalitate juridică. Asociaţia este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a Statutului.

I. Dispoziții generale
II. Scopul asociației
III. Membrii asociației
IV. Drepturile și îndatoririle membrilor asociației
V. Organizare, conducere și control
VI. Patrimoniul Asociației "EDUCRATES"
VII. Dispoziții comune și finale